Cita literatūra

Privātmāju būvētāju blogi:

Jauns blogs par būvniecību              http://celamkopa.wordpress.com

Jauns blogs par būvniecību              http://sapnumaja.mozello.lv/

http://salmiunmali.lv/

https://kirsuparks.com/

https://gimenesmaja.wordpress.com/

https://topmaja.wordpress.com/

https://manapils.wordpress.com/

http://vasarnica.blogspot.com/

http://gimenesmaja.blogspot.com/

https://buvejotmaju.wordpress.com/

https://buvejamkopa.wordpress.com/

https://mansnams.wordpress.com/

https://buvetajs.wordpress.com/

https://laukumajasatjaunosana.wordpress.com/

https://manapirmamaja.wordpress.com/

https://buvetmaju.wordpress.com/

http://savrupmaja.blogspot.com/

https://oslejas.wordpress.com/

https://jhonsonsblog.wordpress.com/

https://mazekas.wordpress.com/

Citas noderīgas interneta saites:

Ortofoto kartes, padomju laiku topogrāfiskās kartes un kadastra robežas: http://topografija.lv/

LVĢMC piesārņoto vietu reģistrs uz kartes: https://www.arcgis.com/home/item.html?id=44aa2c97ffad4fcb949bdd1db8a987c4

LĢIA karšu serveris: http://kartes.lgia.gov.lv/karte/

Meliorācijas kadastra informācija: https://www.melioracija.lv/

Arhitekts  Valdis Liepa ar ģimeni, dažādi privātmāju projekti un atziņas par ekonomisku būvniecību http://www.buildart.lv/

Vides SOS, iespēja ziņot un apskatīties citu ziņojumus par pārkāpumiem vides jomā: http://videssos.lv/

Advertisements