Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildīti

Būvatļaujā vienīgais nosacījums, lai uzsāktu būvdarbus bija Būvētāja civiltiesiskā apdrošināsanas polise. Tā kā šajā gadījumā būvētājs esmu es pats, tad apdrošinu sevi. Vispirms aizbraucu uz BALTAS kantori, bet tur cilvēks nekādi nesaprata, ko es vēlos apdrošināt, jo viņasprāt būvētājam jābūt juridiskai personai. Tālāk aizbraucu uz BTA un tur cilvēks uzreiz saprata kas nepieciešams. Apdrošinos uz maksimāli iespējamo termiņu – 3. gadiem, ilgāk it kā nevarot. Prēmija – 137,26 Eur. Prēmijas lielumu ietekmē pašrisks un, cik saprotu, vēl dažādi faktori, piemēram, attālums līdz tuvākajai apdzīvotai ēkai, ciemats vai lauku apvidus, mūra vai koka ēka, ēkas augstums, papildus apdrošināto personu skaits utt.

Apdrošināšanu atliku līdz pēdējam, lai maksimāli izmantotu būvatļaujas derīguma termiņu un pēc iespējas vēlāk būtu jāatgriežas būvvaldē, lai to pagarinātu. Šī iemesla dēļ šo pasākumu biju ievilcis pārāk ilgi un ar nekādu cenu salīdzināšanu vairs nebija laika nodarboties.

Lai būvatļaujā saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ir jāaizpilda standarta būvvaldes iesnieguma veidlapa, kurā norāda, kas būs būvētājs, un pievieno apdrošināšanas polises kopiju un būvatļauju. Pēc precīzi 5 dienām atzīme ir izdarīta un līdz 2020. gada 5. aprīlim varu oficiāli un, kas galvenais, droši būvēties.

Advertisements