Būvasu nospraušana

Līdzīgi kā plānotās ēkas pirmā skice projektēšanas stadijā, būvasu nospraušana, noteikti, ir šāds pats romantiski apcerīgs moments būvniecības stadijā. Pirmo reizi dabā var redzēt mājas aprises un precīzu novietojumu, tāpat, līdzīgi kā projektēšanas stadijā, pēc skices sekoja tikai čakars un besis. Bet māja pati neuzbūvēsies, tāpēc jāiet tālāk.

Lai arī no teorijas viedokļa it kā viss ir vienkārši, ar būvasu nospraušanu un iznešanu personīgi saskāries nekad nebiju. Līdz ar to 100% pārliecība kā to pareizi izdarīt man nebija. Sazvanījos ar mērnieku, kurš taisīja arī zemes gabala topogrāfiju, un viņš apsolīja gan parādīt kā salikt sētiņas gan nospraust asis. Manā būvatļaujā pie būvniecības uzsākšanas nosacījumiem būvasu nospraušanas akts netika prasīts, bet, pēc īsas konsultācijas ar būvinspektori, nolēmu, ka nekāds ietaupījums te nesanāks un labāk uztaisīt. Akts, kaut kādā veidā būs nepieciešams pie ēkas nodošanas – sīkāk šajā jautājumā neiedziļinājos.

Pārsūtu mērniekam failus, ko projektētājs sagatavoja asu nospraušanai un izrādās mans projektētājs diemžēl nemāk LKS-92 koordinātas, tāpēc mērniekam ir lieki jačakarējas un ģenplāns jāievelk pareizās koordinātas. Kad ĢP ievilkts koordinātās, izrādās, ka māja ĢP reāli uzzīmēta par gandrīz pusmetru platāka kā norādīts un atšķiras par to pašu pusmetru no platuma pamatu plānā. Paldies Ansim Liepam, ka ātri salaboja šīs kļūdas, lai nekavētu asu nospraušanu. Mācība Nr. 1 – jau pie projekta pasūtīšanas vienojaties, ka projektam jābūt LKS-92 koordinātās, it kā pašsaprotama lieta, bet izrādās Latvijā var projektēt arī brīvi izvēlētās koordinātu sistēmās. Runājot par mājas platuma problēmu, it kā jau 0,5 metri uz kopējo 9 m platumu ir sīkums, bet tagad man ir jātērē savs laiks un jādomā kurām telpām šie 0,5 metri tiks atņemti un katru reizi, kad būvniecības procesā vajadzēs kaut ko mērīt un plānot būs atkal un atkal jādomā par šiem 0,5 metriem. Liekas galvassāpes un riski kaut kur kļūdīties. Mācība Nr. 2 – pirms parakstiet projektu, ņemat rokā lineālu un projektā pārmēriet galvenos attālumus, lai nerodas šādi pārsteigumi.

DSC_1876

Priekš sētiņām sagatavoju 50×50 brusiņas un 25×100 dēļus. Mērnieks no sākuma nopozicionē tahimetru pēc iepriekš ar GPS piemērītiem atbalsta punktiem, tad atsprauž pagaidu atzīmes mājas stūros un sazīmē vietas, kur uzstādīt sētiņas.

DSC_1908

Tad uzstādam sētiņas. Ņemot vēra, ka augsne jau noņemta, sētiņas sanāk samērā augstas un papildus stabilizācijai iesaka nostiprināt tās ar šķērseniskiem dēļiem. Pēc sētiņu samontēšanas, mērnieks ņem precīzāku instrumentu un atliek punktus uz sētiņām. Atliktajos punktos svinīgi iedzenu naglas.

Kad lauka darbi pabeigti mērnieks sagatavo Galveno būvasu nospraušanas aktu (saite uz veidlapu un MK noteikumiem), Būvasu iznesumu nospraušanas plānu un iesniedz Mērniecības datu centrā apstiprināšanai. MDC pēc apstiprināšanas piešķir reģistrācijas Nr. un  nosūta informāciju pašvaldībai. Šis prieks maksā papildus 12.09 Eur.

4 Galveno būvasu reģistrēšana datu bāzē un nosūtīšana pašvaldībai, viens objekts 12.09

Šādi izskatās izgriezums no būvasu iznesumu nospraušanas plāna.

rect4149

Terases, iekšējās sienas, skursteņu un citus objektus tālāk jau atsprauž patstāvīgi ar mērlentu un ģeometrijas zināšanām, bez mērnieku palīdzības.

Lai turpmāk objektā ātri varētu noteikt augstumus, atzīmējām arī “nulles” punktu ar zināmu augstumu virs jūras līmeņa. Tā jebkurā brīdī ar parasta niveliera palīdzību varēsim saprast kas kādā augstumā ir jābūvē vai jau ir uzbūvēts.

Advertisements

Projektēšanas nosacījumi izpildīti

Iespējams, esmu to laimīgo vai nelaimīgo bariņā, kas būvatļauju vēl ir paspējis saņemt papīra formātā, jo tagad būvvaldes aktīvi ievieš Būvniecības informācijas sistēmu un šis process pāriet elektroniskā formātā. Par BIS neko pāstāstīt nevaru, jo nav pieredzes, tāpēc sniegšu īsu ieskatu, par manu ceļu no apstiprināta Būvprojekta minimālā sastāvā līdz atzīmei būvatļaujā par izpildītiem projektēšanas nosacījumiem. Varbūt kādam noderēs.

Pēc tam, kad apstiprināts Būvprojekts minimālā sastāvā, īpašumu apmeklē būvinspektors un sastāda atzinumu par objekta pārbaudi. Ar pārbaudi man nepaveicās, jo būvinspektors kļūdas pēc apmeklē kaimiņa zemes gabalu, safotografē tur esošās koka būves un konstatē patvaļīgu būvniecību. It kā smieklīgi, bet laika patērīņš uz šo joku ir liels – jāraksta paskaidrojums, jābrauc uz būvvaldi un ar to visu būvatļaujas saņemšana atliekas. Bonusā šim jokam, būvinspektors aizdodas atvaļinājumā un manu zemes gabalu varēs apmeklēt ātrākais pēc divām nedēļām. Finālā es tomēr saņemu jaunu atzinumu par objekta pārbaudi un tajā beidzot konstatēta arī mana patvaļīgā būvniecība.

atzinums

Savu vainu atzīstu, rakstu paskaidrojumu un apņemos nobrauktuvi legalizēt būvprojekta ietvaros. Lai to izdarītu pareizi, pieprasu pašvaldībai tehniskos noteikumus nobrauktuves izveidei no pašvaldības ceļa uz savu zemes gabalu. Šo kaut kā biju palaidis garām un apstiprinot minimālo sastāvu būvvaldē nevienam neradās jautājums kā es piekļūšu mājai.

Pēc tam būvvalde sagatavo un izsniedz būvatļauju. Lai saņemtu būvatļauju ir jānomaksā nodeva, kas manā gadijumā (Ķekavas būvvalde) ir 113,83 Eur. Tomēr, kā zināms, būvatļauja vēl nedod atļauju būvēt, jo ir jāizpilda tajā norādītie projektēšanas nosacījumi un būvdarbu uzsākšanas nosacījumi.

Manā būvatļaujā tika izvirzīti šādi projektēšanas nosacījumi:

1. Saskaņojumi:

 • Ar īpašnieku;
 • Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • AS Sadales Tīkls;
 • Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (Jo zemes vienība ir meliorēta);
 • VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (Šeit gan bija tikai jāsaņem aizsargjoslas aprēķins dziļurbumam, skat. šeit );

2. Būvprojekta sastāvs:

 • Vispārīgā daļa;
 • Arhitektūras daļa ;
 • Vispārīgo rādītāju daļa;
 • Teritorijas sadaļa;
 • Arhitektūras sadaļa;
 • Inženierrisinājumu daļa:
  • Būvkonstrukcijas;
  • Inženiertīkli (ūdens apgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde);
  • Citi inženierrisinājumi;
  • Vides aizsardzības pasākumi;
  • Būvizstrādājumu specifikācijas;
 • Darbu organizācijas projekts;
 • Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei;

3. Noslēgt līgumu par būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu;

4. Citas prasības:

 • Projekts izstrādājams uz saskaņotas topogrāfijas mērogā 1:500, kuras derīguma termiņš ir divi gadi, norādot visas esošās un projektējamās komunikācijas un lietošanas veidus, kā arī uz zemes robežu plāna pamata, kura robežas ir instrumentāli uzmērītas;
 • Būvlaide 6m;
 • Apbūves līnija gar sānu robežām – 4m, gar grāvi – 10m no krants;
 • Nožogošana par pa zemes gabala robežām, pa sarkano līniju. Žoga augstums līdz 1,6m, caurredzamība vismaz 50%. Projektā parādāms žoga fragmentu rasējums;
 • Palīgizmantošana nevar aizņemt vairāk kā 30% no galvenās izmantošanas platības un saimniecībās ēkas nedrīkst izvietot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā;
 • Būvprojektam pievienot būves fasādes krāsu risinājumu;
 • Saglabāt esošo zemes līmeni, nav pieļaujamas dabiskā reljefa izmaiņas – pauguru norakšana, grāvju aizbēršana u.c.;
 • Norādīt būvēm un telpām lietošanas veidu saskaņa ar noteikumiem par būvju klasifikāciju;
 • Nepieciešama ainavas izpēte.

5. Būvprojekta izstrādātājam un vadītājam nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Kad būvprojekts ir izstrādāts un noformēts atbilstoši šiem nosacījumiem, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem un citiem Latvijas Republikas nacionālo standartu un Būvnormatīvu tehniskajām prasībām, ierodos būvvaldē, aizpildu iesniegumu par atzīmes veikšanu un iesniedzu būvprojektu 4 eksemplāros (Kāpēc 4 eksemplāros? savdabīgs arhitekta know how. Tāpēc, ka izbrāķējot projektu, būvvalde vienu eksemplāru var paturēt arhīvā un, ja nepilnības ir maznozīmīgas, no atlikušajiem 3 eksemplāriem var ātri sagatavot jaunu iesniegumu, iztiekot bez atkārtotas saskaņojumu vākšanas.). Un tad gaidam atbildi.. Ķekavas gadījumā viss ir diezgan vienkārši- tev neviens nezvanīs un e-pastu arī nerakstīs, tāpēc atliek pašam regulāri zvanīt un jautāt kāds ir statuss.

projekts

Kad mēnesis jau apkārt, zvanu būvvaldei un uzzinu, ka kaut kas nav tā un labāk ir pašam ierasties būvvaldē. Mani pieņem būvvaldes vadītāja un es saņemu šādu protokolu ar nepilnībām. It kā sīkumi, bet nepatīkamākais, ka jāpārtaisa ģenerālplāns, un tas nozīmē atkal savākt visus parakstus un saskaņojumus.

protokols

Arhitekts pārtaisa ĢP un papildina darbu organizācijas plānu, es savācu saskaņojumus no ZMNI, ST un pašvaldības izpildirektora. Jaunā projekta versija būvvaldei ir pa prātam un būvvaldes vadītāja iespiež būvatļaujā un ĢP akcepta zīmogu, kas ir simboliskā sarkanā krāsā. Beidzot projektēšanas nosacījumi ir izpildīti un līdz atļaujai būvēt ir atlicis tikai neliels solītis.

Lai uzsāktu būvniecību, būvatļaujā ir jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi:

 1. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;
 2. Apliecinājums par apdrošināšanas polises apmaksu;
 3. Informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju (būvvaldei ir speciāla iesnieguma forma).

Tad ar šiem dokumentiem jāiet pie būvinspektora un jālūdz būvatļaujā izdarīt atzīmi. Atļautais būvdarbu veikšanas ilgums tiks norādīts atbilstoši apdrošināšanas termiņam.

Ja atskatamies atpakaļ, būvprojekts minimālā sastāvā tika iesniegts 28. aprīlī un līdz saskaņotam būvprojektam bija nepieciešami 6 mēneši. Ilgi?

laiks_vardes_buvvalde

Pētot laika patēriņu, noteikti ir neizprotams kāpēc būvatļaujas sagatavošanai ir nepieciešamas 49 dienas. Daudz dienu un stresa varētu ieekonomēt, ja gan minimālais sastāvs, gan būvprojekts uzreiz tiktu sagatavots atbilstoši būvvaldes prasībām. Teorētiski viena konsultācija būvvaldē pirms projekta izstrādes varētu nodrošināt, ka projekts tiek noformēts atbilstoši būvvaldes prasībām. Bet, kā zināms, lai saņemtu pareizās atbildes ir jāzin pareizie jautājumi. Tāpēc stipri šaubos vai tas 100% garantētu projekta atbilstību būvvaldes prasībām. Pozitīvi, ka pēc kļūdu labošanas, ir iespēja iet pie būvvaldes vadītājas un uzreiz saņemt nepieciešamos apstiprinājumus.

Būvprojekts minimālā sastāvā

Ja kādreiz būvniecības ieceri varēja iesniegt būvvaldē salīdzinoši vienkārši, tad tagad, lai noformētu būvprojektu minimālā sastāvā nepieciešams nedaudz pastrādāt. Protams visa pamatā ir topogrāfija un diezgan precīza vīzija par ieceri.

Jau kādu laiku ar arhitektu veidojām mājas veidolu un plānojumu. Iepriekš jau ģimenē bijām nolēmuši, ka vēlamies vienu stāvu, plašu viesistabu, atsevišķu tehnisko telpu, 3. guļamistabas, kopējo telpu platību ap 100 m2, piezemētu vizuālo izskatu un maksimāli vienkāršus mezglus no būvniecības viedokļa.

Izgājām cauri dažādām versijām līdz nonācām pie šādas gala versijas, ko arī iekļausim minimālajā sastāvā.

Fasades06

planojums_06

Skatoties uz paveikto, liekas, ka sākotnējos uzstādījumus esam sasnieguši un gala rezultāts patīk. Esam nedaudz pārsnieguši iecerēto platību, bet vienmēr gribas lai ir plašāk un augstāk. Pagraba un jumta telpas nebūs.

Paralēli skiču projekta izstrādei, pasūtīju arī topogrāfiju. Mērnieks februāra vidū uzmēra manu pļavu un aprīļa pirmajās dienās saņemu topogrāfiju ar visiem saskaņojumiem.

Pirms liekam māju uz topenes, nosakam āderes plānotajā vietā. Pirms tam par to biju tikai lasījis un dzirdējis, tāpēc ir interesanti, kas sanāks. Atspraužam dabā un ar GPS paņemam koordinātas, lai pēc tam var pārnest uz topogrāfiskā plāna.

dsc_4087

Kad āderes ir atliktas uz plāna, cenšamies novietot māju tā, lai plānotās darba zonas un guļamvietas nesanāk uz āderu krustpunktiem.

aderes_un_topo

Beigās šāds te sanāk mājas novietojums zemes gabalā.

image3004

Tālāk arhitekts noformē minimālo sastāvu, aizpilda būvniecības iesniegumu, saliekam parakstus un aprīļa beigās iesniedzu būvvaldē.

Būvprojektu minimālā sastāvā es savā prātā uztveru, kā tādu advancētu būvniecības ieceres iesniegumu, tāpēc sagaidīju, ka man tiks izsniegta būvatļauja, kur būs norādīti projektēšanas nosacījumi (agrāk TN) un, ja kaut kad nebūs pareizi minimālajā sastāvā, lūgs to ņemt vērā izstrādājot tehnisko projektu. Tāpēc bija neliels šoks pēc mēneša saņemot būvvaldes atteikumu ar šādiem 3 iemesliem:

rect3897

Skaidrs, ka ST mani pasūtīs ar visiem rododenderiem, tāpēc minimālais sastāvs būs jāpārtaisa. It kā stulbums, bet viss pēc likuma burta. Aizsargjoslas aprēķinu pieprasu LVĢMC, tur šis pakalpojums maksā 58,75 eur. Pēc dažām dienām saņemu teorētisku apkopojumu kādi ūdeņi izmantojami, kādos dziļumos atrodas un kādas aizsargjoslas nepieciešamas. Manā gadijumā sanāk, ka ir droši ņemt ūdeni sākot ar 40m dziļumu. Piemērs no izziņas:

rect3932

Arhitekts uztaisa jaunu komplektu ar minimālajiem sastāviem, kur izņemti rododendri un pievienota LVĢMC izziņa. Braucu skaņot ar ST un ZMNI Meliorāciju. Viss iet raiti un paspēju aizbraukt iesniegt arī būvvaldē. Mani pieņem pati būvvaldes vadītāja un kopīgi izzejam cauri visam minimālajam sastāvām, labojumiem un neskaidrībām. Nedaudz pastrīdamies par minimālā sastāvā nozīmi un, lai gan ilgās sarunas laikā sāk mākt bažas par pozitīvu iznākumu, beigās saņemu zaļo zīmogu. Esmu priecīgs un samaksāju kasē nodevu par būvatļaujas izsniegšanu. Tomēr mani prieki ieilgst, jo reāli būvatļauju ar nosacījumiem saņemu tikai augusta sākumā.