Dzīves telpas kvalitāte un piesārņojums

Kādā 2015. gada pavasara dienā piedalījos orientēšanās sacensībās Baldones novadā, reģionā netālu no jauniegādātā zemes īpašuma. Ļoti skaists apvidus, arī skriešana un orientēšanās padevās labi, bet stāsts ir par ko citu – par smaku. Skrienot šajā apvidū vietām bija jūtama ļoti spēcīga un nepatīkama smaka, kas izraisa nelabumu. Deguns nav baigi apmācīts, bet likās pēc maitas. Toreiz orientējoties nodomāju, ka varbūt vietējie mednieki vai kādi citi darboņi dalījuši medījumu un lieko sametuši kādā grāvī. 2016. gada pavasarī atkal braucot uz orientēšanās sacensībām Baldonē smaka jūtama pat mašīnā, braucot pa Baldones šoseju. Rudenī braucu uz tuvējo karjeru sarunāt smiltis savam piebraucamajam ceļam un šajā apvidū atkal ir neciešama smaka. Tas lika aizdomāties kāpēc šeit pastāvīgi smird un kas. Vai tā smird slavenās Baldones dūņas? Ierakstam tantē googlē “smaka Baldonē” un ātri top skaidrs kas tur notiek. Lai kādu Baldones iedzīvotāju neaizvainotu, ir jāprecizē, ka precīzāk šī vieta ir Pulkarne, Ķekavas novadā.

Izrādās problēma ir nopietna un ilgstoši netiek atrisināta. Informācija internetā liecina, ka smaka rodas no kāda zivju pārstrādes uzņēmuma – SIA “Mapeteks”, kas nodarbojas ar zivju miltu, eļļas un barības maisījumu ražošanu. Informāciju apliecina arī VidesSOS sūdzību skaits ap šo uzņēmumu (26! pēdējā gada laikā) un raksts Ķekavas novada mājas lapā .

videssos

Kāpēc es par šo rakstu un kāda saistība ar mājas būvniecību? Atbilde slēpjas mūsu dzīves telpas kvalitātē un cik ļoti mēs to varam ietekmēt izvēloties īpašumu vai jau pēc īpašuma iegādes. Par laimi līdz mums šī smaka netiek, bet Pulkarne un apkārtnē esošie jaunie ciematiņi (piem. Sūnupes) pirmajā brīdī var šķist lieliska vieta dzīvošanai – reljefs, apkārt meži, salīdzinoši reti apdzīvota un tuvu Rīgai. Arī mums , zemes meklēšanas procesā, šajā apvidū daži sludinājumi likās interesanti. Ja paskatamies sludinājumu klāstu, tad arī zeme šeit nav ļoti dārga un pie sava zemes gabala ar elektrību var tikt par 10k Eur īpaši nemeklējot, bez elektrības manīju pat par 4000 Eur. Bet tā smaka.. tā nav vnk lokāla smirdoša komposta kaudze vai grāvis, no savas pieredzes varu teikt, ka neciešamā smaka ir jūtama pat 1,5km attālumā no šī uzņēmuma un dažādos virzienos.

Protams šādas smakas avots vai cita piesārņojuma avots var uzrasties tuvumā arī pēc kāda laika. Tāpēc 100% pasargāts nav neviens. Viens no veidiem, kā sevi pasargāt ir izvairīties no ģimenes mājas būvēšanas tuvu rūpnieciskai un darījumu apbūvei un skatīties arī pašvaldību apstiprinātajos plānojumos vietas, kur rūpnieciskā apbūve nav paredzēta. Pulkarnes gadījumā Ķekavas apstiprinātajā teritorijas plānojumā ir ieplānota jaukta ražošanas un darījumu apbūves teritorijas (gaiši zils) un jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (violets). Tāpēc tiem, kas izvēlas dzīvot šajā apvidū ar potenciālu piesārņojumu un citām neērtībās ir jārēķinās arī nākotnē.

pulkarne_planojums

Ja tomēr ir gadījies un piesārņojuma avots ir mums blakus. Cik ļoti mēs varam ietekmēt un mainīt šādu situāciju? Apskatot tuvāk Pulkarnes gadījumu redzams, ka problēma ir ilgstoša un risinājums vēl nav skaidrs. Nav pieejama informācija par sodiem un rīkojumiem, ko saņēmis šis uzņēmums, bet VidesSOS iesniegtie 26 ziņojumi liecina ka problēma pastāv vairāk par gadu.

VidesSOS pirmais ziņojums iesniegts 12.12.2015 un VVD inspektors izbraucot uz notikuma vietu ir konstatējis traucējošu smaku un sastādījis protokolu. Tālāk ir 8 ziņojumi bez rīcības no VVD puses un 31.05.2016.pēc ziņojuma saņemšanas VVD inspektors ir konstatējis traucējošas smakas un uzņēmumam ir pieprasīts sniegt paskaidrojumus. Tālāk ir atkal 7 ziņojumi bez atbildes un 30.07.2016 pēc iesniegta ziņojuma VVD informē, ka ir uzsākta administratīvā lietvedība un uzņēmumam ir doti rīkojumi saimnieciskās darbības uzlabošanai. Tālak 5 ziņojumi bez atbildes un 01.12.2016 VVD inspektors konstatē traucējošas smakas. Un pēc tam vēlviens bezatbildes ziņojums 9. decembrī. No šī var secināt, ka iesniegtie ziņojumi ir pamatoti un katru reizi, kad VVD inspektors ir apmeklējis šo vietu, ir konstatētas traucējošas smakas.

Kā mūsu dzīves telpu no smakām sargā normatīvie akti?

MK noteikumi Nr. 724 Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos

8. Smakas mērķlielums, kuru nosaka stundas periodam, ir 5 ouE/m3. Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā.

20. Ja nepieciešams, Valsts vides dienests noslēdz starpresoru vienošanos vai sadarbības līgumu ar atbilstošām institūcijām, lai ārpus Valsts vides dienesta darba laika nodrošinātu šo noteikumu 18. punktā minēto prasību izpildi.

 21. Sūdzība par traucējošu smaku uzskatāma par pamatotu, ja traucējošas smakas esību apstiprina Valsts vides dienesta veiktās pārbaudes rezultāti, kas fiksēti protokolā.
 
22. Ja, ierodoties izsaukuma vietā, Valsts vides dienests konstatē traucējošu smaku, tas veic šādas darbības:
22.1. fiksē informāciju par sūdzības iesniedzēju;
22.2. identificē smaku emisijas avotu iespējamo izvietojumu un informē operatoru par sūdzībām un traucējošas smakas esību, kā arī par iespēju piedalīties turpmākajā kontroles procesā;
22.3. pieprasa operatoram sniegt paskaidrojumus par konstatēto traucējošo smaku atbilstoši šo noteikumu 23. punktā minētajiem norādījumiem;
22.4. iepazīstas ar operatora veiktajām darbībām un fiksē informāciju šo noteikumu 18. punktā minētajā protokolā;
22.5. noskaidro, vai traucējošā smaka radusies iekārtas normālas darbības laikā un vai nav novērojamas atkāpes no normālas iekārtas darbības un atļaujā noteikto nosacījumu ievērošanas;
22.6. ja pārbaudes laikā konstatēta traucējoša smaka, Valsts vides dienests, ja nepieciešams, uzdod operatoram noteiktā termiņā, kas nav ilgāks par trim mēnešiem, veikt smaku koncentrācijas mērījumus smakas emisijas avotā, kā arī veikt smakas koncentrācijas izkliedes modelēšanu.
Likums Par piesārņojumu

32.9 pants. Iekārtas darbības apturēšanas nosacījumi

(2) Iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja vai iesniegums par C kategorijas darbību ir saņemts, bet:

  • 1) operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
  • 2) darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.

MK noteikumi un likums Par piesārņojumu cenšas mūs sargāt no smakām, bet vienlaikus dod arī nelielu brīvību uzņēmumiem. Iedzīvotājiem ir jāpierāda, ka traucējoša smaka ir vismaz 168 stundas (7 pilnas diennaktis) gadā. Pierādīšana, nozīmē intensīvu VVD bombardēšanu ar sūdzībām un pieprasīšana braukt mērīt piesārņojumu. Vēl jāņem vērā, ka likumīgi darbojošos uzņēmumu tā vienkārši neapturēs, pat ja tas mēdz palaist smaku vairāk kā 7dienas gadā. Vēl būs piesārņojuma modelēšana, iekārtu darbības uzlabošanas plānu izstrāde/ieviešana utt..

Advertisements

Zemes gabala meklēšana

Privātmājas vai zemes iegāde prātā grozijās jau kādu laiku, bet bez kādas konkrētas rīcības. Kādā dienā, negaidīti draugs paziņoja, ka plānojot pirkt zemi un blakus ir vēl daži gabali piedāvājumā.

Sazinājos ar īpašnieku un apskatīju piedāvāto zemi dabā. Bija vēls rudens tāpēc viss likās drūms un īpašums ļoti nepiesaistīja. 0,5 ha liels, iegarena forma, reljefs līdzens. Blakus ir labs pašvaldības ceļš, apkārtne neapbūvēta un zāle ļoti sen nav pļauta.DSC_2085

Lai neiegrābtos uz liekām problēmām, pārbaudīju šādus jautājumus:

  1. Aplūšanas risks – apskatot topogrāfiskās kartes var secināt ka šāda riska praktiski nav, zemes gabals atrodas liela paugura nogāzē un apkārtne ir novietota daudz zemāk.
  2. Būvēšanas iespējas – pašvaldības mājas lapā atrodam un apskatam pagasta teritorijas plānojumā plānoto izmantošanu un redzam, ka šeit plānota ir savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija – tātad viss Ok. Virsū vai blakus nav plānoti kādi lieli infrastruktūras projekti. Drošībai pārbaudam arī RailBaltic mājas lapā publicētos trašu variantus- viss kārtībā. Pareizi būtu arī sazināties ar pašvaldību, bet šoreiz noslinkoju.
  3. Komunikācijas – nekā nav. Ir skaidrs, ka kanalizācija un pilsētas ūdens šeit vēl ilgi nebūs. Tātad būs jarisina vietējā kanalizācija un dziļurbums vai spice. Elektrība it kā esot netālu. Šo faktu un potenciālās pieslēguma izmaksas noteikti vajag pārbaudīt ar Sadales Tīkliem. Apskatam ST informāciju par elektrības pieslēgšanas kārtību un aizpildam iesniegumu. Saziņas process ST ir izstrādāts ļoti ērts un pēc kāda laika ir atbilde, ka pieslēgums izmaksās 4,7 kEur (bez PVN un neskaitot tos 40% ko sedz ST). Šeit rodas ideja, ka pieslēgt elektrību vairākiem īpašumiem varētu būt lētāk. Rakstam atkārtotu iesniegumu kopā ar potenciālo kaimiņu. Pēc 2 dienām ir atbilde no ST, ka pieslēdzot elektrību arī kaimiņam izmaksas katram būs precīzi 3 kEur (bez PVN).image2993
  4. Ģeoloģija – aizņemos urbi un skatamies, kas lācītim vēderā. Augsne, smalka smilts un gruntsūdens 1,2m dziļumā. Nedaudz baida augstais ūdens līmenis un smalkā smilts.DSC_1900
  5. Piesārņojums – tuvumā nekādas rūpnīcas nav. Netālu padomju laikos ir bijusi ferma. Vēl netālu ir nelieli kapi, tāpēc iespējams var nākties rūpīgāk izvēlēties ūdens ieguves veidu. Interesants informācijas avots ir VVD piesārņoto vietu reģistru. Par šo vietu neko tur neatrodu. Apskatam arī dažādu gadu ortofoto kartes, lai pārbaudītu kādas virszemes aktivitātes ir veiktas iepriekš. Manā gadijumā kaut kad ir bijis tīrums un ganības un tad vairākus gadus aizlaists.
  6. Citi riski – kaimiņu apkārtnē praktiski nav, tas nozīmē, ka nav iespējams paredzēt kadas pilis tev blakus uzbūvēs un kādi cilvēki tur dzīvos. Ceļa galā ir neliels karjers ar nelielām aktivitātes pazīmēm, tas var radīt neērtības, ja kādā brīdī atsāksies intensīva materiāla izvešana.
  7. Pārdevēja uzmeties – atveram Zemesgrmatas e-pakalpojumus, nenožēlojam tos dažus eiro un kārtīgu apskatam datus par sev intresējošo zemes gabalu – apgrūtinājumus, kadastra vērtību, datus par īpašnieku, vai nav ieķīlāts utt.

Apkopojot šo visu, nekādus būtiskus riskus neredzam. Cena liekas ļoti laba, caurskatot SS sludinājumus neko līdzvērtīgu neatrodam. Jādomā ko darīt.